Oficiálna stránka Márie Valtorty - Mária Valtorta
 

 
 
Úvodná stránka > Mária Valtorta

 
 

Mária Valtorta

Kto je Mária Valtorta?

Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte rodičom pochádzajúcim z Lombardie.
Otec Jozef sa narodil v Mantove roku 1862, vykonával službu pri 19. hlavnom jazdeckom regimente ako poddôstojník v hodnosti hlavného zbrojného strážmajstra. Dobrý a ústupčivý človek bol láskavým otcom a vychovávateľom jedinej dcéry.

Matka Iside Fioravanzi sa narodila v Cremone roku 1861, bola profesorkou francúzštiny. Egoistická a bezohľadná deptala manžela a dcéru nezmyselnou, niekedy až krutou prísnosťou.

Mária pri narodení takmer zomrela, potom ju zverili najatej dojke nie najlepších mravov. Mala iba osemnásť mesiacov, keď rodičia s dcérou opustili juh a odišli bývať do Faenze v kraji Romagna. Ďalšie sťahovanie do Milána a do Voghery znamenali rozhodujúce obdobia jej telesného vývoja a jej intelektuálneho i náboženského vzdelania, pri ktorom preukázala svoj silný charakter, prenikavé schopnosti, lásku k štúdiu a hlbokú duchovnú citlivosť.
Štúdiá zavŕšila v prestížnom Kolégiu Bianconi v Monze, ktoré bolo jej hniezdom pokoja počas štyroch rokov, na konci ktorých ako sedemnásťročná pochopila, aký by mal byť jej vnútorný život podľa Božieho plánu.

Roku 1913 jej otec odišiel zo zdravotných dôvodov do dôchodku a rodina sa presťahovala do Florencie, kde sa Mária venovala kultúrnym záujmom. Často chodievala s otcom do mesta. Keď sa začala svetová vojna, preukazovala lásku voči blížnym ako dobrovoľná ošetrovateľka vo vojenskej nemocnici. No vo Florencii ju poznačili aj veľmi tvrdé skúšky. Hrozná mama dvakrát prekazila jej túžbu vydať sa a roku 1920 ju istý delikvent udrel po chrbte železnou tyčou, čo znamenalo začiatok jej budúcich chorôb.

Vtedy dostala Mária prozreteľnostne možnosť stráviť dva roky v Reggio Calabria u príbuzných, majiteľov hotela. Títo dobrí ľudia svojou láskou a prekrásna príroda sa podieľali na pookriatí jej tela i duše. Počas týchto prázdnin pocítila nové podnety k životu zakorenenom v Kristovi, ale návratom do Florencie roku 1922 sa znova ponorila do trpkých spomienok.

Roku 1924 rodičia kúpili dom vo Viareggio, kde sa presťahovali a kde sa pre Máriu začala nepretržitá askéza, ktorú vyjadrovala pevnými predsavzatiami. Táto askéza vyvrcholila v hrdinskom sebaobetovaní z lásky k Bohu a k ľudstvu. Zároveň sa vo farnosti venovala ako delegátka vzdelávaniu mladých dievčat z Katolíckej akcie a usporadúvala prednášky, ktoré priťahovali aj nepraktizujúcich.

No pohybovala sa s čoraz väčšími ťažkosťami. 4. januára 1933 vyšla z domu posledný raz, už s nesmiernou námahou. Od 1. apríla 1934 už viac nevstala z postele.

24. mája 1935 prišla do domu mladá opustená sirota Marta Diciotti, ktorá sa stala jej pomocníčkou a dôverníčkou až do konca života. Po mesiaci, 30. júna umiera jej milovaný otec. Bolesť z tejto straty priviedla Máriu až na pokraj smrti. Matka, ktorú stále milovala z prirodzenej povinnosti a nadprirodzenou láskou, ale ktorá ju nikdy neprestala ubíjať, umiera 4. októbra 1943.

Submenu

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Oficiálna stránka Márie Valtorty
© JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o., partner Centro Editoriale Valtortiano s. r. l. v SR