Oficiálna stránka Márie Valtorty - Dielo
 

 
 
Úvodná stránka > Dielo

 
 

Dielo


Hlavné dielo Márie Valtorty je publikované v desiatich zväzkoch pod názvom – Evanjelium, ako mi bolo odhalené.

Rozpráva o narodení a detstve Panny Márie a jej Syna Ježiša (napísané z väčšej časti počas evakuácie), o troch rokoch Ježišovho verejného života (ktoré predstavuje podstatnú časť diela), o jeho umučení, smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, o počiatkoch Cirkvi a o nanebovzatí Márie.

Dielo na vysokej literárnej úrovni živo opisuje krajinu, prostredie, osoby, udalosti. S vynikajúcou schopnosťou pozorovania vykresľuje vnútro postáv a situácií, predkladá radosti a drámy s pocitom skutočného účastníka udalostí, informuje o prostredí, zvykoch, obradoch, kultúre s presvedčivými podrobnosťami. Strhujúcim rozprávaním o pozemskom
živote Vykupiteľa, bohatom na jeho reči a dialógy, predstavuje náuku kresťanstva v súlade s pravou katolíckou vierou.

Vysoko ctený Gabriel M. Allegra, ktorý veľmi vysoko hodnotil dielo Valtoty, napísal: „Prirodzené a mystické dary harmonicky spolu spojené... ...a snáď by som mal povedať, kresťanskej literatúry v celosvetovej škále.“

Je to inšpirované dielo, alebo ako hovoria niektorí: „evanjelium“, ktoré nenahrádza ani nemení Evanjelium, ale ho skôr rozpráva, zjednocuje a osvetľuje, za účelom, aby sa znovu v ľudských srdciach oživila láska pre Krista a jeho Matku.

Mária Valtorta napísala toto dielo v rokoch 1944 až 1947. Niektoré posledné príbehy sú z roku 1951.

Nie vždy postupovala podľa časového poriadku rozprávania. Niekedy, z opodstatnených duchovných dôvodov, napísala jednu alebo i viac epizód mimo poradia a následne sám Ježiš jej ukázal, kde majú byť začlenené. Napriek sporadickému prerušovaniu pri písaní a najmä napriek tomu, že nemala prípravné schémy, či napísané alebo v mysli, dielo predstavuje dokonalú organickú štruktúru od začiatku až do konca.

Ba navyše Mária Valtorta tam vsúvala stránky s rôznorodým obsahom, ktoré začala písať v roku 1943 (len čo skončila Autobiografiu) a pokračovala v nich počas nasledujúcich rokov až do roku 1950. Tieto stránky tvoria menšie diela, ktoré sú publikované v piatich zväzkoch, okrem Autobiografie. Tri zväzky s názvom Zošity z roku 1943, Zošity z roku 1944 a Zošity z roku 1945 až 1950 obsahujú zbierku spisov o asketických, biblických, náukových a autobiografických témach, ako aj opis evanjeliových scén a scén mučeníctva prvých kresťanov. Jeden diel s názvom Kniha Azariáša ponúka komentáre k omšovým textom (okrem evanjelia) na nedele a sviatky. Posledný zväzok sú Poučenia k Listu Pavla Rimanom.
 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Oficiálna stránka Márie Valtorty
© JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o., partner Centro Editoriale Valtortiano s. r. l. v SR