Oficiálna stránka Márie Valtorty - Centro Editoriale Valtortiano
 

 
 
Úvodná stránka > Centro Editoriale Valtortiano

 
 

Centro Editoriale Valtortiano

Valtortine vydavateľské centrum (Centro Editoriale Valtortiano – skratka: CEV), bolo založené v roku 1985 Emiliom Pisani, synom Michele Pisani (1896 – 1963), ktorý bol prvým vydavateľom diel Márie Valtorty (1897 – 1961).

Centrum uvádza, že: „Jeho špecifickým, hlavným poslaním je vyvinúť, dokumentovať a rozširovať poznatky týkajúce sa Márie Valtorty, týkajúce sa jej osoby, jej diel a jej myšlienok; vo vzťahu k jej osobe, spôsobom historického a dokumentačného výskumu, zozbieraného svedectva, uschovaním jej osobného majetku, úctou pre jej meno a pamiatku a činnosťou urobiť ju známejšou na civilnom, kultúrnom a cirkevnom poli; vo vzťahu k jej dielam - spôsobom tlačenia a predávania jej diel a celej dokumentácie od nej a o nej, v taliančine a v prekladoch; vo vzťahu k jej myšlienkam - spôsobom rozširovania jej náboženského učenia, obzvlášť týkajúceho sa biblických predmetov, katolíckej orientácie.“

CEV má sídlo v Isola del Liri, nádhernom meste v Latium, strednom Taliansku. Meno mesta je odvodené od mena rieky Liri, ktorá sa rozdeľuje za starým hradom, ústi do údolia, vytvára dva vodopády a znovu sa spája potom, ako obteká stred mesta.Voda rieky sa využiva na výrobu papiera, ktorú niektorí francúzski podnikatelia, ktorí prišli s Joachimom Murat, vybraným za kráľa Neapolu od Napoleóna Bonaparte, chceli inštalovať za mestom Isola. Ono sa stalo jedným z popredných európskych centier pre výrobu papiera, spolu s papierenským a textilným priemyslom.

V nasledujúcom storočí sa tiež podarilo zriadiť tlač a výrobu kníh, ktorá pracovala hlavne pre náboženské inštitúcie a kongregácie Svätej stolice. Bolo teda možné pre jej majiteľa, Michele Pisani, aby sa rukopisy diela Márie Valtorty stali známe, a aby sa stal jej neohrozeným vydavateľom.

CEV sa zrodilo z toho tlačiarenského a vydavateľského podnikania ako pobočka Valtorty, ktorá sa teraz stala rozvetvenou. Zahrnuté medzi exportných vydavateľov, ktorí každý rok obdržia zvláštne uznanie od talianského Ministerstva kultúrneho vlastníctva (Ministero per i Beni Culturali), v roku 1995 bolo aj CEV odmenené Cenou kultúry od prezidenta rady ministrov.
 

Submenu

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Oficiálna stránka Márie Valtorty
© JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o., partner Centro Editoriale Valtortiano s. r. l. v SR