Oficiálna stránka Márie Valtorty - Autorské práva
 

 
 
Úvodná stránka > Autorské práva

 
 

Autorské práva


Vydanie diela Evanjelium, ako mi bolo odhalené v slovenskom jazyku povolila spoločnosť Centro Editoriale Valtortiano s. r. l., ktorá disponuje všetkými právami na toto dielo, ako aj na ďalšie diela Márie Valtorty, v Taliansku a na celom svete. Spoločnosť Centro Editoriale Valtortiano s. r. o., so sídlom na viale Pscicelli 89-91, 03036 Isola del Liri FR, Italia, tel: + 39.776807032, fax + 39.776809789, cev@mariavaltorta.com, zverila vydanie a rozširovanie tohto diela v slovenskom jazyku spoločnosti JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o., Sklabinská 16, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

La pubblicazione della presente edizione slovacca dell´opera „L´Evangelo come mi é stato rivelato“ é stata autorizzata dal Centro Editorial Valtortiano s. r. l., al quale sono riservati tutti i diritti sulla stessa e su ogni altra opera di Maria Valtorta, sia nella lingua originale italiana che in ogni traduzione, in Italia e nel mondo intero. Il Centro Editoriale Valtortiano s. r. o., con sede in viale Pscicelli 89-91, 03036 Isola del Liri FR, Italia, tel: + 39.776807032, fax + 39.776809789,
cev@mariavaltorta.com, ha affidato la stampa e la diffusione della presente edizione slovacca alla casa editrrice JACOBS LIGHT COMMUNICATION s.r.o., Sklabinska 16, 831 06 Bratislava, Slovak Republic.


Texty, obrázky, značky a údaje na tejto internetovej stránky boli spracované podľa oficiálnej internetovej stránky Centro Editoriale Valtortiano www.mariavaltorta.com Jacobs Light Communication, ako výhradný partner Centro Editoriale Valtortiano pre Slovenskú republiku, je vlastníkom tejto internetovej stránky a jej obsahu, ktorý je chránený na základe zákonov o autorských právach. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom
JACOBS LIGHT COMMUNICATION s.r.o.

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Oficiálna stránka Márie Valtorty
© JACOBS LIGHT COMMUNICATION s. r. o., partner Centro Editoriale Valtortiano s. r. l. v SR