Oficiálna stránka Márie Valtorty - Úvodná stránka

Úvodná stránka


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Vítame Vás na oficiálnej stránke Márie Valtorty.
Talianska mystička Mária Valtorta v 10.-zväzkovom diele Evanjelium, ako mi bolo odhalené prichádza k  našim čitateľom po prvýkrát v slovenčine.
Dielo sa prekladalo podľa talianského originálu a bude postupne vytlačené v 
priebehu 3 rokov.

Viac informácií nájdete v záložke Kníhkupectvo.

Nejde o akýsi druh nového evanjelia, ale o prostriedok, ktorým je možné živo pochopiť  evanjelium pre ľudí dnešnej doby. Veľmi pútavé čítanie pre všetkých, ktorí majú zmysel pre hlbšie duchovné vnímanie viery. 

Všetky knižky si môžete objednať na našej stránke: www.olivovnik.sk