Oficiálna stránka Márie Valtorty - V roku 1943

V roku 1943


V tomto roku napísala Mária Valtorta svoju autobiografiu, ktorá jej pomohla dostať zo seba trpkosť, ktorú prežívala v období mladosti.