Oficiálna stránka Márie Valtorty - Ošetrovateľka

Ošetrovateľka


Keď sa začala svetová vojna, preukazovala lásku voči blížnym ako dobrovoľná ošetrovateľka vo vojenskej nemocnici. Má 21 rokov.