Oficiálna stránka Márie Valtorty - Matka

Matka


Jej matka, Iside Fioravanzi, ktorá jej spôsobila mnoho príkoria, ale ktorú neprestáva mať rada čnosťou prirodzenej úcty.